Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận điều chỉnh giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 15/10/2021 18:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4273/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn việc xác định điều chỉnh giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Tại Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định cụ thể 04 loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện điều chỉnh của Luật Nhà ở.

Tại các Điều 32, 55, 58, 65, 70 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và các Điều 13, Điều 17, 20 và Điều 25 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp xác định giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (gồm nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư và nhà ở cũ).

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận xác định rõ từng loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn và đối chiếu với quy định của pháp luật về nhà ở để thực hiện việc xác định giá và điều chỉnh giá thuê các loại nhà ở này cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4273-BXD-QLN_15102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4273/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)