Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Thứ ba, 10/11/2020 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5433/BXD-QLN ngày 10/11/2020 gửi Ban quản trị khu nhà ở Skylight hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

Tại khoản 2 Điều 102 của Luật Nhà ở 2014 quy định Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Tại Điều 15 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quy chế 02) đã có quy định cụ thể về việc tổ chức họp hội nghị nhà chung cư thường niên. Trong đó có quy định các nội dung được quyết định tại Hội nghị, điều kiện số người tham dự Hội nghị, trách nhiệm của Ban quản trị và Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư; Thông tư này không quy định hình thức tổ chức Hội nghị nhà chung cư bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản thay cho việc biểu quyết như nêu tại văn bản số 83/2020-BQT ngày 15/10/2020 của Ban quản trị.

Do đó, đề nghị Ban quản trị đối chiếu các quy định của pháp luật với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5433-BXD-QLN_10112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5433/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)