Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng

Thứ sáu, 17/01/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 248/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở (tại Điều 14, khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 171 Luật Nhà ở; Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015) thì: dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát hiển nhà ở của địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong từng giai đoạn; dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt; hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải có quyết định phê duyệt quy hoạch kèm bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ quy hoạch thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 248/BXD-QLN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_248-BXD-QLN_17012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)