Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh An Giang thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Thứ sáu, 03/01/2020 09:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 313/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và việc đưa danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở vào Chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

Về việc đưa dự án đầu tư xây dựng nhà ở vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Luật Nhà ở 2014 thì dự án nhà ở phải đáp ứng yêu cầu có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn. Tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định trong nội dung kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của địa phương phải thể hiện vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng. Như vậy, trong Chương trình phát triển nhà ở của địa phương không yêu cầu phải có danh mục tên các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cụ thể.

Về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Nội dung tại Mục I Chương III của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP là các quy định chung về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và được áp dụng đối với tất cả các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án, bao gồm cả dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, dự án cải tạo nhà chung cư cũ,... Mục 2 Chương III của Nghị định này được áp dụng cụ thể cho dự án nhà ở thương mại, trong đó có việc lựa chọn chủ đầu tư dự án, việc huy động vốn cho đầu tư xây đựng nhà ở thương mại. Đối với việc chuyển quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở trong dự án thì thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai, pháp luật về đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 313/BXD-QLN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_313_BXD-QLN_26122019.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)