Nâng cao chất lượng nông thôn mới trong từng tiêu chí

Thứ sáu, 26/04/2024 13:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, sau khi đạt được tiêu chí này thì sẽ vươn đến những tiêu chí khác, hướng tới luôn nâng cao chất lượng chương trình.


Cả nước có khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 25/4, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới năm 2024.

Theo ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, đến tháng 4/2024, hệ thống cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thông mới đã được ban hành, điều chỉnh đầy đủ, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp hơn với điều kiện thực tế và điều kiện đặc thù của các vùng miền.

Từ đó, các cơ chế chính sách đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương trong triển khai thực hiện.

Cả nước có khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 1.860 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 283 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở, cũng còn một số vướng mắc, hạn chế cần phải tháo gỡ, một số vấn đề mới nảy sinh...

Thời gian còn lại của giai đoạn 2021-2025 không nhiều, trong khi khối lượng các mục tiêu, nhiệm vụ cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành là rất lớn. Do đó, ngay trong năm 2024, ông Ngô Trường Sơn cho rằng cần phải có những giải pháp chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn.

Ví dụ như tập trung đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, nhất là các tỉnh hiện nay chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các huyện còn "trắng xã nông thôn mới", hơn 1.500 xã đến nay còn dưới 15 tiêu chí…

Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng nhanh về số lượng nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt đảm bảo phát triển bền vững, thực sự phát huy được những tiềm năng, lợi thế của các địa phương và vùng, miền.

"Du lịch nông thôn đã được quan tâm, chú trọng để phát triển tương xứng với tiềm năng, dư địa của các địa phương hay chưa", ông Ngô Trường Sơn nêu thêm vấn đề.

Ngoài ra, môi trường, an toàn thực phẩm và nước sạch là những vấn đề còn bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn. Đến nay mức độ đầu tư, hỗ trợ của các địa phương vẫn còn rất hạn chế nên cần bàn thảo đưa ra giải pháp.

Tại hội nghị Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là lắng nghe các địa phương chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là trong bối cảnh 2025 là năm cuối của giai đoạn này.

Theo đó, lãnh đạo Bộ NN&PTNT muốn nhận được ý kiến về chất lượng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương cũng như các vấn đề liên quan đến công tác điều hành và phải phân định rõ ràng 2 vấn đề này.

"Chất lượng của nông thôn mới là từ 19 tiêu chí, đến giờ phút này, các địa phương cần đánh giá từng tiêu chí đang ở mức độ như thế nào, có vấn đề gì không để cùng trao đổi, tháo gỡ", Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu vấn đề.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng gợi ý về việc đưa ra các giải pháp để thực hiện đồng bộ giữa chương trình xây dựng nông thôn mới với 2 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại là giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, sau khi đạt được tiêu chí này thì sẽ vươn đến những tiêu chí khác, hướng tới luôn nâng cao chất lượng chương trình.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)