Tuyên Quang: Tập trung cao độ triển khai xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch

Thứ sáu, 08/09/2023 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 6-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Đề án Xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới; kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự họp.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện. Tuy nhiên có những việc còn chậm, không đạt kế hoạch. Tiến độ thực hiện các tiêu chí đối với các xã mục tiêu năm 2023; tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn chương trình còn chậm.

Việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên đến nay mới chỉ đạt 3/9 tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương chưa thực sự bền vững, việc củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để phấn đấu hết năm 2023 có thêm 12 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tiêu chí bình quân trên xã toàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí/xã thì các ngành, địa phương cần phải tập trung cao độ triển khai thực hiện theo mục tiêu đề ra.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, báo cáo, kiểm tra, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tại cơ sở đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nông thôn mới: Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, 2023; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho xây dựng nông thôn mới; đảm bảo nguồn vốn phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân nông thôn.

Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, dự án và giải ngân vốn; thực hiện thanh toán, quyết toán vốn thực hiện chương trình theo đúng quy định.

Đối với huyện Hàm Yên, cần tiếp tục huy động nguồn lực tập trung hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự... Phấn đấu đến năm 2025 huyện Hàm Yên về đích nông thôn mới theo kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn với các dự án giải ngân chậm.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, nâng cao tỷ lệ giải ngân, rà soát, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo khởi công các công trình năm 2023 trước ngày 1-10. Đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng các công trình dự án; khẩn trương thanh toán cho các công trình đã đảm bảo về hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh phải bằng tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

Cuộc họp cũng cho ý kiến vào tiến độ và kết quả thực hiện dự án Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; chủ trương lập Dự án xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý sụt lún đất tại tổ dân phố Tân Cương, Tân Quang, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên; phương án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)