Vũ Quang (Hà Tĩnh) - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ sáu, 14/10/2022 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vũ Quang (Hà Tĩnh) là huyện đầu tiên trong cả nước hoàn thành đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, Vũ Quang đã và đang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Diện mạo huyện nghèo Vũ Quang đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới (Nguồn: nhandan.vn)

Theo Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân, để đạt được mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” với mục tiêu bền vững các tiêu chí có "sản phẩm” mới và phương châm sâu sát cơ sở, bám khung kế hoạch; quan tâm đơn vị khó, những tiêu chí còn khối lượng lớn; dồn sức giúp các xã đạt chuẩn nâng cao theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh năm 2022. Phát động đợt thi đua 100 ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chỉ đạo xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái, cơ quan công sở sinh thái, văn minh; tổ dân phố văn minh.

Những kết quả tích cực

Đối với tiêu chí cấp huyện, trong 6 tháng đầu năm, Huyện uỷ đã tập trung củng cố các tiêu chỉ huyện NTM, đồng thời thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả đợt thi đua 100 ngày cao điểm xây dựng NTM, đô thị văn minh (ĐTVM). Sau khi triển khai, các địa phương, đơn vị đã vào cuộc một cách đồng bộ, với 9.124 lượt người dân tham gia, ước đạt 62% chỉ tiêu kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung củng cố các tiêu chí huyện NTM, đồng thời thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao. Kết quả, một số tiêu chí đạt cao, như: Quy hoạch 85%, thủy lợi - phòng, chống thiên tai 80%, điện 87%, giao thông 65%, y tế - văn hóa - giáo dục 60%, kinh tế 70%, môi trường 60%, chất lượng môi trường sống 65%, an ninh trật tự - hành chính công 80%.

Trong những tháng đầu năm 2022, cơ bản các xã giữ vững theo bộ tiêu chí cũ, nội dung tập trung chủ yếu chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải, nhà vệ sinh các hộ thuộc đối tượng chính sách; khảo sát, xây dựng nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái... Bình quân khung kế hoạch đạt từ 40 - 45% so với kế hoạch năm. Với nhóm xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu (Đức Lĩnh và Ân Phú), khối lượng đã đạt khoảng 45% khung kế hoạch, các nội dung tập trung vào chiều sâu để giữ vững tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, như xây dựng điểm nhấn, khảo sát xây dựng nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái, khảo sát xây dựng thôn thông minh, củng cố tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu (KDCKM), tiêu chí môi trường. Còn với nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (Đức Bổng, Đức Giang, Thọ Điền, Đức Liên), các xã cơ bản duy trì hoạt động xây dựng NTM tương đối thường xuyên, ước đạt khoảng 40 - 45% khung kế hoạch.

Điểm đáng chú ý, để đẩy mạnh phát triển mô hình và các hình thức tổ chức sản xuất, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn, thành lập mới 5 doanh nghiệp; 2 HTX; 7 tổ hợp tác (THT) và 6 mô hình sản xuất kinh doanh với doanh thu trên 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, một số HTX, THT, hộ gia đình cũng tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô diện tích, quy mô đầu tư đối với các mô hình đã thành lập để nâng cao hiệu quả.

Xây dựng đô thị văn minh cũng đạt nhiều kết quả bước đầu rất tích cực. Địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo Ban hành bộ tiêu chí nhà sạch, vươn đẹp áp dụng trên địa bàn thị trấn; khảo sát xây dựng nhà vườn, cụm dân cư sinh thái. Đồng thời, phát động phong trào các cơ quan, đơn vị xây dựng công sở văn minh, theo hướng đô thị sinh thái và phân công cho các đơn vị đỡ đầu tổ dân phố để triển khai thực hiện. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả 100 ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh, với kết quả: Đạt 9/18 tiêu chí đô thị văn minh theo quyết định 18 của UBND tỉnh; 4/9 tiêu chí theo quyết 04 của Thủ tướng chính phủ; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 45 nhà ở dân cư, 25 nhà vệ sinh; chỉnh trang, làm đẹp 77 vườn hộ, 32 hàng rào khuôn viên; di dời 47 chuồng trại chăn nuôi và hố lắng lọc theo quy định.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2021 - 2025

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc và làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cho chủ trương để hoàn thành khung kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo. Đối với tiêu chí cấp huyện, tập trung củng cố tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và thực hiện đạt chuẩn ít nhất 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao (Quy hoạch, thủy lợi và điện), đồng thời nâng tỷ lệ đạt chuẩn đối với các tiêu chỉ còn lại từ 10-15%.

Đối với tiêu chí cấp xã, nhóm xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu (Đức Lĩnh, Ân Phú), tiếp tục củng cố 100% tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg; đồng thời thực hiện đạt chuẩn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Lựa chọn lĩnh vực nổi trội để tập trung thực hiện; xây dựng các cụm dân cư sinh thái nhà vườn sinh thái, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập bình quân đầu người; riêng xã An Phú xây dựng 1 thôn thông minh.

Nhóm xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022, trên cơ sở khung kế hoạch năm 2022 và Bộ tiêu chí của tỉnh, Trung ương, tiếp tục rà soát khối lượng để triển khai thực hiện đối với các tiêu chí NTM, NTM nâng cao chưa đạt, xây dựng các cụm dân cư sinh thái, nhà vườn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu; tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường; hoàn thành hồ sơ trước 15/10/2022 để trình tỉnh thẩm định, công nhận; phấn đấu đến cuối năm đạt ít nhất 2 xã đạt NTM nâng cao.

Đối với các xã đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021 (Đức Hương, Hương Minh, Quang Thọ), tập trung thực hiện, củng cố NTM nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg và quy định của UBND tỉnh (tập trung vào các tiêu chí giao thông, hình thức tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn, môi trường, chất lượng môi trường,…)

Về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thực hiện các bước theo chu trình, xây dựng ít nhất 3 sản phẩm đạt 3 sao theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra các cơ sở đã đạt sao năm 2019 - 2021. Phối hợp với ngành nông nghiệp hướng dẫn các cơ sở đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng mẫu mã sản phẩm, đảm bảo chất lượng, từng bước chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ; áp dụng chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, hoàn thành khung kế hoạch năm 2022. Xây dựng UBND thị trấn cơ bản đạt chuẩn công sở văn minh, sinh thái. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, triển khai xây dựng các điểm nhân tại các tổ dân phố…/.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)