Yên Bái: Đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 02/11/2021 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 1/11, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh Hội nghị

Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 đã được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện một cách khẩn trương, sâu rộng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí là trên 51,4 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân được trên 22,1 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch vốn. Đã có 13/16 nội dung chính sách được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện. Hiện còn 3 nội dung chính sách chưa có đơn vị đăng ký tham gia thực hiện gồm: chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất con giống lợn an toàn.

Đồng chí Đinh Đăng Luận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc

Về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh có 78 xã/150 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52%; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Số xã hoàn thành 19 tiêu chí là 86 xã, chiếm 57,33%. Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí là 03 xã, chiếm 2%. Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí là 33 xã, chiếm 22,0%. Số xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí là 28 xã, chiếm 18,67%. Số tiêu chí đạt bình quân trên địa bàn tỉnh là 15,15 tiêu chí/xã.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 69 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 69 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 69, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện thị xã thành phố cần tiếp tục quan tâm triển khai các chính sách và có phương án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân thực hiện đảm bảo tiến độ các chính sách. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp rà soát ngân sách, dự án báo cáo UBND tỉnh để có sự điều chỉnh kịp thời giải ngân năm 2021. Cùng với đó, các huyện cần tập trung hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết 69 năm 2022. UBND tỉnh khuyến khích các huyện mạnh dạn tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các huyện hoàn thành các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn theo đúng lộ trình, với tinh thần không có châm trước, người dân phải thực sự được hưởng lợi.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)