Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Đông Triều

Thứ tư, 14/07/2021 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở TX Đông Triều thời gian qua được triển khai tích cực, đạt được nhiều kết quả khích lệ. Có được điều này là do địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực và đặc biệt là sự chung tay, vào cuộc nhiệt tình của người dân.

Tuyến đường mẫu tại thôn Dương Đệ, xã Yên Đức, TX Đông Triều.

TX Đông Triều đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 14/10/2020 của BCH Đảng bộ thị xã về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc “nâng chất” cho các tiêu chí, chỉ tiêu đối với 6 xã theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Tràng Lương, Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông. Riêng trong năm 2021, thị xã đặt mục tiêu đưa 2 xã Bình Dương và Thuỷ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng 20 thôn đạt chuẩn NTM gắn với 100 hộ mẫu và vườn đạt chuẩn NTM.

Song song với công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, ngay từ đầu năm nay, TX Đông Triều đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Thực hiện ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu đảm bảo kịp thời… Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân và sự vào cuộc tích cực của 21 xã, phường trên địa bàn.

Bà Trần Thị Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Đức cho biết: Cuối năm 2020, Yên Đức đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với việc đảm bảo đầy đủ các tiêu chí. Nhờ vậy, bộ mặt NTM ở xã đã thay đổi rõ rệt. 100% các tuyến đường đã được bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,6 triệu đồng/người; lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 85,5 %; 3/3 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia; 100% các hộ dân sử dụng nước sạch…

Với quan điểm “xây dựng NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân”, xã Yên Đức luôn coi trọng phát triển đến các nội dung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển có hiệu quả các vùng sản xuất hàng hóa có giá trị cao như lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản, phát triển mô hình vườn mẫu gắn với hộ mẫu. Đồng thời, đặc biệt chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự, CCHC… Hiện nay, Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại Yên Đức luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Cùng với đó, để công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương đạt kết quả như mong đợi, TX Đông Triều cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng xây dựng NTM kiểu mẫu. Chú trọng đến việc tạo sự thống nhất về nhận thức và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở thôn cùng chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu. Thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương. Triển khai nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của các địa phương...

Đoàn thanh niên TX Đông Triều tham gia chỉnh trang đô thị, chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tới nay, nhờ việc sử dụng hợp lý nguồn ngân sách và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng NTM ở Đông Triều đã đạt được những kết quả nhất định và đáng được ghi nhận. Đến nay, thị xã đã hoàn thành mục tiêu 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 5 xã Việt Dân, An Sinh, Bình Khê, Tân Việt, Yên Đức đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện trạng số chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Xã NTM kiểu mẫu tại 6 xã còn lại của thị xã đạt trung bình 11,5/13, đạt tỷ lệ đạt 88,46%. Trong đó, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ và xã Thuỷ An có số chỉ tiêu đạt 12/13 (tỷ lệ đạt 92,31%); xã Tràng Lương, xã Hồng Thái Tây và xã Hồng Thái Đông có số chỉ tiêu đạt 11/13 (tỷ lệ đạt 84,62%).

Lãnh đạo thị xã cho biết, để phát huy những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, TX Đông Triều sẽ tập trung tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để xây dựng NTM kiểu mẫu theo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại. Đẩy mạnh triển khai các mô hình dự án liên kết tổ chức sản xuất giữa các doanh nghiệp, HTX với các trang trại, gia trại và hộ nông dân để nâng cao hiệu quả các vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Triển khai đưa nhanh các mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp để đưa thị xã trở thành vùng trọng điểm của tỉnh về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2023, thị xã tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, đồng bộ để đưa các xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Tràng Lương, Hồng Thái Tây và Hồng Thái Đông đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Đông Triều là thị xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh về đích trước năm 2023.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)