Thuận Thành: 13/16 xã xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 24/08/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tính đến 20-8, toàn huyện có 13/16 xã đã triển khai kếhoạch xây dựng NTM và thành lập Ban quản lý, phân công nhiệm vụ từngthành viên; 8/16 xã triển khai lập dự thảo đề án xây dựng NTM.

Nhà văn hóa thôn Nghi Khúc (An Bình) đang được đầu tư với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng

Đối với xã điểm An Bình, đã có 25 dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 52,4 tỷ đồng; trong đó 17 dự án chưa lập xong dự toán – thiết kế, 7 dự án đường trục xã, thôn thi công xong, 2 dự án đang triển khai đạt hơn 50% khối lượng (nhà văn hóa thôn Nghi Khúc và đường giao thông thôn Đường). Qua triển khai ở các địa phương, nảy sinh những khó khăn: Cơ chế, chính sách huy động vốn đối ứng; năng lực cán bộ cơ sở; công tác quy hoạch, thủ tục lập hồ sơ…

Từ thực tế này, UBND huyện chỉ đạo từ nay đến hết năm 2011: Đối với xã điểm An Bình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã khởi công và hoàn thiện hồ sơ các dự án còn lại để trình duyệt, bảo đảm thời gian thi công theo đúng kế hoạch. Các xã khác, tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng NTM xong trong tháng 8 – 2011; rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 bộ tiêu chí, xây dựng đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020 trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 9 – 2011; tích cực tuyên tuyền chủ trương xây dựng NTM đến đông đảo quần chúng nhân dân; tăng cường huy động các nguồn vốn xây dựng NTM. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, ngành chuyên môn, bám sát cơ sở, đôn đốc hướng dẫn các xã triển khai xây dựng NTM; phối hợp giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền…
 
Theo Báo điện tử Bắc Ninh
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)