Phấn đấu năm 2020 có 50% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới

Thứ năm, 30/06/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã vànăm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xãcòn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mứccao hơn.

Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới - Ảnh minh họa

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra hôm 14/6 vừa qua.

Sau một năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó có 61/63 Ban Chỉ đạo do Bí thư hoặc Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 83% cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo và 52% cấp xã thành lập Ban quản lý...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chương trình còn bộc lộ một số nhược điểm như một số địa phương và người dân chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 theo hướng không quy định cứng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục cụ thể của Chương trình, tạo điều kiện các địa phương chủ động huy động các nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án khác trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình, thông qua công tác kiểm tra phát hiện những điển hình mới cần phát huy để khích lệ, động viên và nhân ra diện rộng. Thông qua kiểm tra để uốn nắn, bổ sung, rút kinh nghiệm những nội dung trong chỉ đạo còn vướng mắc chưa phù hợp.

Đẩy mạnh công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải huy động tổng hợp các nguồn lực để tập trung thực hiện Chương trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đề cao trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện tốt việc phân cấp đầu tư cho cấp xã, tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra giám sát của người dân; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch phấn đấu trong năm 2011 cơ bản xây dựng xong quy hoạch, trong đó 30% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết. Đẩy mạnh công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất để nâng cao mức sống người dân, xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; quan tâm đến công tác giáo dục, bảo đảm việc học tập của các cháu mẫu giáo, học sinh phổ thông, sớm đạt tiêu chí của ngành giáo dục; tổ chức tốt việc đào tạo nghề cho nông dân, chăm lo sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn.
 
Theo : www.chinhphu.vn
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)