Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng

Thứ năm, 16/05/2024 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500 (phần tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) để thực hiện dự án xây dựng trạm bơm tăng áp cấp nước Sài Đồng.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo chủ trương được UBND Thành phố chấp thuận; lập dự án đầu tư trạm bơm tăng áp cấp nước Sài Đồng để nâng cao dịch vụ cấp nước cho các khu vực thuộc quận Long Biên, huyện Gia Lâm. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất được phê duyệt cũng là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư theo quy định và làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

Vị trí khu đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại ô đất HT thuộc địa giới hành chính các phường Sài Đồng và Phúc Đồng, quận Long Biên; nằm trong ranh giới đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500 để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng đã được phê duyệt.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Theo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô đất ký hiệu CX2 và đường giao thông quanh ô đất trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sài Đồng, tỷ lệ 1/500 để thực hiện dự án Phục hồi cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Sài Đồng đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 25/02/2016: ô đất HT được xác định chức năng đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước Sài Đồng) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: diện tích khoảng 1.400m2, mật độ xây dựng khoảng 29,6%, hệ số sử dụng đất 0,29 lần, tầng cao công trình 1-2 tầng. Nay, giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của ô đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Đề xuất điều chỉnh công năng công trình từ trạm cấp nước thành trạm bơm tăng áp cấp nước; điều chỉnh mặt bằng bố trí các công trình tại ô đất ký hiệu HT để phù hợp dây chuyền công nghệ của trạm bơm tăng áp cấp nước.

UBND Thành phố giao Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND quận Long Biên, UBND phường Sài Đồng, UBND phường Phúc Đồng tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết, thực hiện.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)