Điều chỉnh quy mô công trình, dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang

Thứ tư, 17/04/2024 14:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh 21,20 ha dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang xuống còn 19,57 ha; điều chỉnh 22,48 ha quy hoạch đất công viên cây xanh trên địa bàn TP Bắc Giang tăng lên 24,11 ha. Bổ sung 0,29 ha dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang.

Đồng thời điều chỉnh 21,20 ha khu dân cư thôn Hấn, Dõng, Tây, Dung, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng giảm còn 19,57 ha thành dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang. Điều chỉnh 3,00 ha Trạm biến áp 220kV tăng lên 5,80 ha thành Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đấu nối. Điều chỉnh 5,00 ha đất các công trình lưới điện 220kV (TBA 220kV Yên Dũng và khoảng 10,5km đường dây 220kV) xuống còn 2,20 ha.

Đối với huyện Yên Dũng, điều chỉnh 6,97 ha đất công trình năng lượng ở xã Yên Lư giảm xuống còn 1,17 ha; điều chỉnh 2,02 ha đất ở xã Tư Mại tăng lên 7,82 ha. Đối với đất chuyên trồng lúa nước, điều chỉnh 12,69 ha đất ở xã Yên Lư tăng lên 18,49 ha; điều chỉnh 297,57 ha đất ở xã Tư Mại giảm xuống còn 291,77 ha.

Đối với TP Bắc Giang, điều chỉnh 0,67 ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng ở phường Dĩnh Kế tăng lên 2,30 ha; điều chỉnh 63,79 ha đất ở xã Tân Tiến giảm xuống còn 62,16 ha. Đối với đất trồng cây hàng năm khác, điều chỉnh 12,11 ha đất ở phường Dĩnh Kế giảm xuống còn 10,48 ha; điều chỉnh 6,36 ha đất ở xã Tân Tiến tăng lên 7,99 ha.

Quyết định nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung nêu trên đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang đảm bảo nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Yên Dũng, UBND TP Bắc Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, trích lục bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ điều chỉnh quy mô, địa điểm công trình, dự án. Thực hiện quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)