TP Hồ Chí Minh: Triển khai Nghị quyết số 180 của HĐND TP về nhà ở xã hội

Thứ năm, 22/02/2024 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND TP về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai các nội dung cụ thể cho các sở, ngành và các đơn vị liên quan theo yêu cầu của HĐND TP tại Nghị quyết số 180.

Rà soát đánh giá tổng thể quá trình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP; lập, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch, xác định cụ thể quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định pháp luật;

Rà soát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về nhà ở và đô thị;

Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư hằng năm, trong đó có dự án nhà ở xã hội đáp ứng điều kiện để kêu gọi đầu tư, thu hút doanh nghiệp có quan tâm tham gia phát triển nhà ở xã hội;

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP đã được phê duyệt tại Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 cho phù hợp với Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND TP và Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 6/9/2022 của UBND TP.

Giải quyết dứt điểm việc rà soát, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong quyết định nêu trên, UBND TP đã giao nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)