Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 3, Khu phía Bắc, thuộc Khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Bắc Giang

Thứ sáu, 06/10/2023 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 3, Khu phía Bắc, thuộc Khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh thay đổi đất Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) thành đất cây xanh. Điều chỉnh hay đổi diện tích các lô đất LK-09, LK-10, LK-11, HT1, HT2, HT3, TH2-HT, TH2-MR, TH3-HT, P1, P3, CX2. Điều chỉnh thay đổi mặt cắt đường giữa 2 lô đất HT1 và HT2 từ lòng đường 7,5m; hè đường 2x6m thành lòng đường 6,5m; hè đường 2x4m và Điều chỉnh thay đổi mặt cắt đường giữa 2 lô đất HT2 và HT3 từ hè đường 2x6m thành 2x5m; lòng đường giữ nguyên 7,5m.

Các nội dung khác của đồ án giữ nguyên theo Quyết định số 1746/QĐ- UBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố Bắc Giang.

Sở Xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)