Yên Bái đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch tỉnh

Thứ năm, 30/06/2022 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Yên Bái chú trọng thực hiện thời gian qua là đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh Yên Bái.

Để nâng cao chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai; phân công rõ trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị lập quy hoạch, chỉ đạo tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Quy hoạch là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

Là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành một số văn bản và trực tiếp ban hành một số văn bản để triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh. 

Việc triển khai thực hiện các nội dung công việc đã bám sát quy định của Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị định số 37 ngày 7/5/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của trung ương; phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; triển khai kịp thời các bước thực hiện theo trình tự, bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và thời gian theo kế hoạch đã đề ra. 

Các sở, ngành liên quan và các huyện, thị, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong triển khai lập quy hoạch tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tham gia góp ý, làm việc với đơn vị tư vấn trong suốt quá trình triển khai nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm quy hoạch. 

Ông Trần Việt Quý - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Sở Xây dựng được phân công chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu, phối hợp xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý như: phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; phát triển nhà ở, phát triển đô thị tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước, chất thải… và các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đến nay, Sở hoàn thành các nội dung được phân công và chờ tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh”. 

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và xã hội - thành viên liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh Yên Bái cho biết: "Đơn vị chúng tôi đã được sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để cùng xây dựng quy hoạch. Đơn vị đã tham gia vào các hợp phần về phương án quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản, phương án quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… Đến thời điểm này, các chuyên đề đã hoàn thành và hiện đang tích hợp chung vào báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh”. 

Để nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với công tác quy hoạch, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn lập quy hoạch để đánh giá 33 chuyên đề nội dung chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh. 

Qua đó, các đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để bổ sung và chỉnh sửa, hoàn thiện lại nội dung chuyên đề đảm bảo đủ điều kiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các chuyên đề tuy đã được các sở, ngành, địa phương có ý kiến tham gia nhưng nhiều nội dung chỉnh sửa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng còn hạn chế cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện. 

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tư vấn và các sở, địa phương tập trung nhân lực, tổ chức làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến, đến 30/6 sẽ cơ bản hoàn thành 35 nội dung. Trong đó có 33 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch tỉnh trong tháng 7/2022. Đồng thời tiếp tục xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học để hoàn thiện. Quy hoạch tỉnh dự kiến sẽ công bố trong quý IV/2022 như kế hoạch đề ra.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)