Bà Rịa – Vũng Tàu: Phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 19/05/2022 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 17/5, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo 167) đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 167) báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng thực tế, đối chiếu với phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP cũng như nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tài sản công, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã đề xuất các phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh; UBND TP. Bà Rịa và Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo.

Phương án đề xuất của Sở là: đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở thuộc khu đất Cụm 5 (trụ sở cũ của: Công an tỉnh, Cây xăng Công an tỉnh, Công an TP.Vũng Tàu, Nhà Thiếu nhi tỉnh) với diện tích 27.643m2 thuộc quản lý, sử dụng của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh.

Đối với cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của UBND TP. Bà Rịa, Sở đề xuất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng 65 cơ sở với diện tích 552.079,5m2; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng 12 cơ sở với tổng diện tích 98.800,1m2; thu hồi 06 cơ sở với diện tích 6.686,8m2; không thực hiện sắp xếp 75 cơ sở.

Đối với cơ sở nhà, đất thuộc quản lý và sử dụng của Huyện ủy, UBND huyện Côn Đảo, Sở đề xuất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng 14 cơ sở với diện tích 78.171,28m2; thu hồi 07 cơ sở với diện tích 16.093,10m2; tạm giữ tiếp tục sử dụng 15 cơ sở với diện tích 91.104,20m2.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh thống nhất với phương án đề xuất nêu trên của Sở Tài chính, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng các cơ sở này phải có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý.

Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)