Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc lập nhóm Zalo hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ năm, 07/10/2021 14:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo thông báo mới đây của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; giải đáp kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính chuyên ngành xây dựng, Sở Xây dựng đã lập nhóm Zalo “Sở XD VP-Hỗ trợ DN”, số điện thoại kết nối: 0912.094.184 hoạt động từ tháng 10/2021. Thành phần tham gia nhóm là lãnh đạo sở; trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở.

Nhóm zalo này có nhiệm vụ cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực mình quản lý; tiếp thu ý kiến, nghiên cứu trả lời trực tiếp đến tài khoản của tổ chức, cá nhân trên nhóm.

Hướng dẫn doanh nghiệp gửi kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền với các nội dung không thuộc lĩnh vực ngành xây dựng quản lý.

Trường hợp kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn của sở, sẽ giao cho Thanh tra sở tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở chỉ đạo giải quyết.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)