TP Hồ Chí Minh: Phân bổ 3.426 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư

Thứ ba, 29/06/2021 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/6, UBND TP.HCM đã ra quyết định phân bổ 3.426 căn hộ và nền đất cho UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị và công ích trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Trong đó, 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; 161 nền đất phục vụ cho dự án tái định cư Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện phải phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ, trong đó có danh mục cụ thể các dự án chính trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách tương ứng với nguồn nhà, đất tái định cư được phân bổ.

Các đơn vị phải thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về sự phù hợp của nguồn nhà, đất phân bổ với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí, không gây phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Trường hợp có vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố để có ý kiến trước khi bố trí sử dụng...

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác thanh quyết toán nguồn vốn đối với khoản tạm ứng mua căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư... Sở Xây dựng kiểm tra, cập nhật, theo dõi tiến độ sử dụng nhà ở, đất ở của UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đã được phân bổ; tham mưu UBND TP.HCM việc điều chỉnh phân bổ số lượng nguồn nhà ở, đất ở trong trường hợp các quận, huyện có phát sinh nhu cầu cấp bách hoặc không còn nhu cầu sử dụng...

Nguồn: Thời báo ngân hàng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)