Hải Phòng: Phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 (đợt 5)

Thứ năm, 21/01/2021 13:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/1/2020 phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ (đợt 5).

Theo đó, tổng số hộ phát sinh sau ngày 31/5/2017 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được hỗ trợ là 2.674 hộ. Trong đó, số hộ xây mới nhà là 1.740 hộ; số hộ sửa chữa nhà là 934 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ bằng tiền và vật liệu để xây mới, sửa chữa nhà ở cho 2.674 hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đợt 5 là 156.965,3 triệu đồng.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tính chính xác về đối tượng, điều kiện và tình trạng hư hỏng về nhà ở của các hộ người có công.

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)