Quốc hội thảo luận dự án Luật Nhà ở sửa đổi và dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi

Thứ bẩy, 24/05/2014 09:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Hôm nay (24/5), Quốc hội tập trung thảo luận tại Hội trường về hai dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) với nhiều nội dung mới cần xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ngày hôm nay Quốc hội tập trung thảo luận 4 dự án Luật: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật Đầu tư công.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận toàn thể tại Hội trường về một số nội dung khác nhau của dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi.

Theo đó, dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 10 chương, 168 điều với các nội dung chính cần xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp này, gồm: Phạm vi điều chỉnh, quy hoạch xây dựng, lựa chọn nhà thầu, điều kiện hoạt động của nhà thầu nước ngoài, quản lý vật liệu xây dựng, bảo hiểm xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý các điều khoản của dự thảo luật theo ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, các quy định có liên quan đến phân cấp giữa Trung ương và địa phương, trách nhiệm quản lý Nhà nước, xã hội hoá cấp giấy chứng chỉ hành nghề, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng và giám sát cộng đồng…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công gồm 6 chương, 109 điều với nhiều nội dung lớn sẽ được Quốc hội tập trung thảo luận gồm: Phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ giữa Luật Đầu tư công với các luật khác có liên quan; khái niệm đầu tư công, vốn đầu tư công; khái niệm dự án đầu tư công; hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP); phân cấp quyết định, chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư với chương trình, dự án; kế hoạch đầu tư trung hạn; công khai, minh bạch và giám sát của cộng đồng trong đầu tư công…

Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trình bày dự án Luật Nhà ở sửa đổi và dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Theo : Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)