Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 1

Thứ sáu, 13/05/2022 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/8/2021, Ban Dân nguyện có văn bản số 277/BDN về kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1 khóa XV. Trong đó có nội dung kiến nghị nghiên cứu, hướng dẫn việc lựa chọn vật liệu thay thế vật liệu gỗ trong việc xây dựng nhà ở của người H’Mông để đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý, đồng thời ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt, điều kiện sống, giúp cho bà con người H’Mông làm nhà ở an toàn chắc chắn.

Ngày 01/11/2021, Bộ Xây dựng có văn bản số 4497/BXD-QLN trả lời cử tri tỉnh Yên Bái về nội dung nêu trên. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Bộ Xây dựng xin thông tin bổ sung như sau:

(1) Về việc ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt, điều kiện sống của người H’Mông

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp để người dân tham khảo, lựa chọn.

Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 23/3/2016, trong đó có một số mẫu nhà điển hình và dự toán chi phí để người dân sinh sống tại các khu vực nông thôn trong Tỉnh tham khảo, lựa chọn để xây dựng nhà ở.

(2) Về việc lựa chọn vật liệu phù hợp thay thế gỗ (vật liệu truyền thống của người H’Mông) để đảm bảo chất lượng nhà ở

Hiện nay, có những vật liệu thay thế như “xi măng, cát, bê tông cốt thép, gạch, đá, sỏi, sắt, thép, ngói, tôn, fibro xi măng” để thực hiện việc xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chí “3 cứng” như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu những vật liệu thay thế khác phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng tương đương cũng như đảm bảo thời hạn sử dụng của nhà ở và sẽ có hướng dẫn cụ thể các địa phương trong quá trình thực hiện.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1661/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)