Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 28/03/2022 18:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất (được Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022) với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 về việc mở rộng Nghĩa trang Thanh Tước là chưa phù hợp, người dân sống quanh khu vực nghĩa trang đã bị ảnh hưởng nhiều về môi trường. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét dừng quy hoạch mở rộng nghĩa trang Thanh Tước”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1005/BXD-HTKT xin trả lời như sau:

Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 (sau đây gọi là QH496), trong đó nội dung quy hoạch nghĩa trang cấp thành phố có xác định  “Quy hoạch, cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước (huyện Mê Linh) thành công viên nghĩa trang với quy mô hiện có là 7 ha mở rộng lên 23 ha đến năm 2030; sử dụng hình thức cát táng; phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân khu đô thị huyện Mê Linh;” và giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội “Trong trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Ngày 13/8/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 146/KH-UBND ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 nhằm triển khai thực hiện QH496. Theo đó, dự án tại khu vực nghĩa trang Thanh Tước, huyện Mê Linh được tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2014-2020, bao gồm 02 dự án: (1) Dự án 1: Cải tạo nghĩa trang Thanh Tước (trồng cây xanh, đường dạo, nhà lưu tro), quy mô khoảng 3,3 ha; và (2) Dự án 2: Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước với quy mô khoảng 6,4 ha, hình thức táng là cát táng. Việc cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tước phải phù hợp và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, không để xảy ra các ảnh hưởng tiêu cực đến người dân sống quanh khu vực dự án.

Bộ Xây dựng đề nghị cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có phản ánh rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của quy hoạch và dự án này tới người dân sống quanh khu vực dự án để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, giải trình hoặc thực hiện các giải pháp tháo gỡ theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1005/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)