Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 19/10/2021 17:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị:Đề nghị sớm ban hành văn bản quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo giai đoạn 2020-2025, vì theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đến nay đã kết thúc”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4302/BXD-QLN trả lời như sau:

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc vào thời điểm ngày 31/12/2020. Theo quy định, Bộ Xây dựng phải tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chính sách sau khi kết thúc Chương trình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 30/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2170/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về thay thế việc tổ chức Hội nghị tổng kết bằng hình thức Báo cáo tổng kết bằng văn bản.

Ngày 09/9/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3665/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo hướng: (i) có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương; (ii) tăng mức vay ưu đãi cũng như đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ với nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý; (iii) tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6425/VPCP-CN ngày 14/9/2021 gửi một số Bộ, ngành lấy ý kiến góp ý đối với nội dung kiến nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4302/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)