Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 22/01/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV gửi kèm theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua hạ tầng giao thông của thành phố được đầu tư mạnh mẽ, các công trình trong khuôn khổ dự án cải tạo nhà chung cư cũ xuống cấp của thành phố được triển khai đã làm thay đổi diện mạo thành phố, người dân thực sự được hưởng thụ, được sống trong những căn hộ mới hiện đại hơn, an toàn hơn, niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày được nâng lên. Tuy nhiên, vừa qua việc 2 toà HH1, HH2 đang dừng thi công gây ảnh hướng lớn đến tư tưởng của nhân dân, đặc biệt là các hộ dân đang sống trong 34 lô nhà xuống cấp nguy hiểm còn lại trên địa bàn. Cử tri đề nghị trong thời gian tới Chính phủ quan tâm, sớm có cơ chế, chính sách cho Hải Phòng được tiếp tục triển khai xây dựng 2 tòa nhà HH1, HH2 để người dân được yên tâm ổn định cuộc sống.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 220/BXD-QLN ngày 21/01/2021 trả lời như sau:

Liên quan đến vấn đề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, kể từ ngày Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được ban hành, một số địa phương trong đó có Thành phố Hải Phòng đã chủ động triển khai thực hiện chính sách này và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng thì thành phố có tổng số 205 chung cư cũ, trong đó có 178 chung cư cũ cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã chủ động điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các quận có chung cư cũ; lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chung cư; phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ trên địa bàn và đến nay đã hoàn thành phá dỡ được 18/178 chung cư cũ để thực hiện cải tạo, xây dựng lại.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Luật PPP 2020) được Quốc hội Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021) đã bãi bỏ hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, trong đó có nhà ở. Đồng thời, lĩnh vực nhà ở cũng không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP theo Luật PPP 2020, do đó một số địa phương, trong đó có Hải Phòng đang gặp một số khó khăn trong việc tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (dự kiến trình Chính phủ ban hành vào Quý II/2021). Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2015/NĐ-CP trong thời gian tới cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 220/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)