Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 13/12/2013 15:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Nhà nước tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện nay con số nợ đọng quá lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công nhân bị mất việc hoặc chậm lương”.

Trong thời gian vừa qua, vấn đề giải quyết xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản là vấn đề được Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất các biện pháp tháo gỡ ở từng khâu liên quan đến nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì số nợ đọng trong xây dựng cơ bản hiện nay là trên 40 ngàn tỷ đồng (giảm trên 50% so với năm 2012).

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chi phí và hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị của các địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá một số hợp đồng xây dựng; đồng thời hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh giá một số hợp đồng xây dựng.

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, theo đánh giá của Bộ Xây dựng thì vấn đề xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản đã và sẽ được giải quyết.

Để góp phần giải quyết tồn tại về nợ đọng trong xây dựng, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trong đó có nội dung “Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết sau khi bên giao thầu đã có kế hoạch vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán của hợp đồng”. Nghị định này được ban hành sẽ góp phần chấm dứt tình trạng nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2665/BXD-KTXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)