Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, cử tri tỉnh Bình Định gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII

Thứ hai, 29/07/2013 10:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1553/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc, cử tri tỉnh Bình Định. Nội dung kiến nghị: Cử tri cho rằng việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là một nội dung quan trọng thể hiện sự quan tâm, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ hiện tại chưa đảm bảo để họ cải thiện được nhà ở, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng, dột nát phù hợp hơn.

Qua quá trình theo dõi về tình hình nhà ở của người có công với cách mạng trong phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng nhận thấy tình trạng nhà ở của một số người có công với cách mạng đã bị hư hỏng, xuống cấp chưa đảm bảo điều kiện sống ổn định. Do đó, ngay từ năm 2012 Bộ Xây dựng đã khẩn trương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Quyết định đã quy định cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ trong việc xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo nhà ở bị xuống cấp, hư hỏng nhằm nâng cao chất lượng sống cho người có công với cách mạng. Quyết định đã quy định hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ. Mức hỗ trợ nêu trên Bộ Xây dựng đã căn cứ vào khả năng của ngân sách, tính toán kinh phí để đảm bảo xây dựng mới và sửa chữa nhà ở nhằm mục tiêu đảm bảo được yêu cầu 3 cứng của ngôi nhà (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng) để đảm bảo cải thiện nhà ở, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của hộ gia đình người có công với cách mạng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong đó quy định cụ thể về việc xác định đối tượng, điều kiện, phương thức hỗ trợ và các địa phương cũng đã bắt đầu tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đến hết năm 2013 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho khoảng 70.000 người có công với cách mạng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1553/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)