Bộ Xây dựng cho ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Thứ sáu, 14/06/2024 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3531/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến về hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu D1- Đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (sau đây gọi tắt là QHPK-D1).

Theo đó, căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lập QHPK-D1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là có cơ sở.

Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất mục tiêu, tính chất, định hướng phân khu chức năng của QHPK-D1, phù hợp với các định hướng phát triển không gian theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 (gọi tắt là QHC-2021); khi thực hiện triển khai các quy hoạch trên phải đảm bảo tuân thủ các định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở phê duyệt QHPK-D1, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của các Sở, ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất dân cư hiện trạng, đất lâm nghiệp, đất an ninh quốc phòng. Khi rà soát các quy hoạch, dự án đề nghị không hợp thức hóa các dự án sai phạm, xây dựng trái phép; đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị, đa dạng sinh học, tài nguyên môi trường biển - hải đảo và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi nghiên cứu phải có giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

Đối với đồ án QHPK-D1, đề nghị lưu ý, bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần đánh giá hiện trạng: Làm rõ thêm các giá trị cảnh quan, hệ sinh thái, các giá trị nổi trội, khác biệt của khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực trong phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt cần đánh giá kỹ hơn hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện nay của khu vực.

- Do đây là quy hoạch điều chỉnh, vì vậy khi đánh giá thực trạng phát triển cần xác định rõ các nội dung đã và đang thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 (lập quy hoạch chi tiết, thực hiện dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng…); làm rõ những nội dung bất cập, cần điều chỉnh, cũng như làm rõ các nội dung mới theo các định hướng của các quy hoạch cấp trên.

- Về dự báo quy mô dân số và chức năng sử dụng đất của QHPK-D1 cơ bản phù hợp với QHC-2021; đối với các chỉ tiêu đất xây dựng phát triển các khu dân cư nông thôn, đề nghị rà soát, đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Đối với quy hoạch sử dụng đất: Đối với một số lô đất du lịch (IV-DL11, IV-DL12, IV-Dl14) điều chỉnh khác với QHC-2021, đề nghị phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý đối với việc điểu chỉnh trên. Lưu ý các khu vực đất khu dân cư, dịch vụ du lịch sát các chân núi, vùng mặt nước biển cần có giải pháp chống sạt lở, lũ quet; khi đầu tư xây dựng phải tôn trọng địa hình tự nhiên. Về chỉ tiêu mật độ xây dựng (đối với các khu đất du lịch tại các tiểu khu I, III và tiểu khu IV) cần kiểm soát mật độ <20%, tầng cao <3 tầng (trừ khu vực điểm nhấn và các khu trung tâm, khu bến du thuyền) để tăng diện tích cây xanh, không phá vỡ cảnh quan môi trường, hướng tới khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; khi thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư trong khu vực sân gôn phải đảm bảo thuân thủ các quy định về đất lâm nghiêp và Nghị định 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

- Đối với các pháp thiêt kế đô thị: Với mục tiêu xây dựng khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thành khu dịch vụ chất lượng cao, đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, do đó cần bổ sung, làm rõ hơn các yêu cầu, nguyên tắc đầu tư phát triển, các giải pháp thiết kế cảnh quan, kiến trúc công trình mang giá trị riêng, đặc thù đối với từng phân khu chức năng, cũng như cụ thể đối với các khu dịch vụ du lịch và các khu nghỉ dưỡng. 

- Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cần bám sát các định hướng, giải pháp tổng thể theo QHC-2021; bổ sung và làm rõ vị trí, các giải pháp quy hoạch các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; xác định các điểm đấu nối trong và ngoài khu vực quy hoạch, theo từng giai đoạn.

+ Đối với quy hoạch giao thông: Làm rõ hơn giải pháp luồng, tuyến nhằm đảm bảo an toàn đối với các khu vực cảng hàng hóa và cảng tầu khách du lịch; bổ sung các khu vực bãi đỗ xe tại khu vực cảng tầu du lịch, các khu trung tâm dịch vụ công cộng.

+ Đối với giải pháp san nền, thoát nước mưa: làm rõ các giải pháp bảo vệ các khu vực xây dựng (đặc biệt là các khu vực ven biển biển, khu vực ven chân núi). Bổ sung tăng sức chứa một số hồ nước ngọt để đảm bảo an ninh nguồn nước; đối với đánh giá môi trường chiến lược cần lưu ý giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, khu vực nuôi trồng thủy sản.

- Về phân kỳ thực hiện quy hoạch: Cần cụ thể khoanh vùng các khu vực xây dựng đợt đầu; các công trình có tính kết nối, mang tính động lực.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3531/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)