Hướng dẫn một số nội dung liên quan về lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đô thị

Thứ năm, 06/06/2024 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3376/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hướng dẫn một số nội dung liên quan về lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đô thị sau khi quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành không quy định về cấp độ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định việc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện để đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn.

Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định "Các vùng liên huyện trong một tỉnh, các vùng huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng  theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh"; đồng thời không quy định về thời điểm lập quy hoạch trước hay sau khi sáp nhập hai huyện.

Việc sáp nhập thị trấn Phước Hải với xã Long Mỹ và sáp nhập xã Lộc An với xã Phước Hội

- Đối với thị trấn Phước Hải (dự kiến sáp nhập với xã Long Mỹ): Điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định: "Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới"; không quy định lập quy hoạch chung đối với thị trấn mở rộng. Do đó, trường hợp này đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới. Việc lập quy hoạch chung đô thị phải bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị tương ứng.

- Đối với xã Lộc An (sáp nhập với xã Phước Hội): Điểm a khoản 2 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định "Quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã"; không quy định về thời điểm lập quy hoạch trước hay sau khi sáp nhập hai xã.

Liên quan đến việc đánh giá phân loại đô thị dự kiến thực hiện sắp xếp,  hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ báo cáo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết đặc thù của đối với những nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị. Trong quá trình thực hiện, áp dụng các quy định hiện hành về phân loại đô thị, nếu có vướng mắc đề nghị Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc với Bộ Xây dựng để nghiên cứu, hướng dẫn và phối hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3376/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)