Hướng dẫn Tổng công ty Thành An về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 20/01/2020 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 261/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Thành An về việc hướng dẫn thanh toán khối lượng công việc phát sinh của hợp đồng theo đơn giá cố định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. 

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc thực hiện theo khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Đề nghị Tổng công ty Thành An căn cứ quy định của pháp luật và nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để thương thảo, thỏa thuận với Chủ đầu tư điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 261/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_261-BXD-KTXD_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)