Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu 3.7 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II

Thứ sáu, 07/12/2012 21:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2175/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải về chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu 3.7thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II như sau:

1. Các căn cứ pháp lý:

Việc xác định chỉ số giá xây dựng sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng của gói thầu 3.7 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II căn cứ vào các văn bản sau:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

2. Phương pháp và cơ sở dữ liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Phương pháp tính toán: Chỉ số giá xây dựng được tính toán theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Cơ sở dữ liệu dùng để tính toán chỉ số giá:

+ Giá cả đầu vào để tính toán chỉ số giá xây dựng phù hợp về chủng loại, quy cách, phù hợp với giá cả thị trường tỉnh Hà Tĩnh (nơi có công trình xây dựng);

+ Về tỷ trọng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công để tính toán chỉ số giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu (giá trúng thầu) và thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, phù hợp với đặc điểm và tính chất công việc của gói thầu.

3. Nhận xét:

- Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng kèm theo văn bản số 1896/BQL-KHDA1 phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các chỉ số giá xây dựng phản ánh khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh;

- Các chỉ số giá xây dựng phù hợp để sử dụng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu 3.7 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Thủy II.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2175/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2175 BXD-KTXD 05-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)