Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chọn tư vấn phản biện quốc tế cho đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ

Thứ sáu, 16/12/2011 08:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2165/BXD-KTQH hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chọn tư vấn phản biện quốc tế cho đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ như sau:

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ không bao gồm công tác tư vấn phản biện quốc tế đối với các đồ án quy hoạch. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cần nêu rõ lý do cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài phản biện mà tư vấn trong nước không thể thực hiện. Việc thuê tư vấn nước ngoài có thể vận dụng và thực hiện theo Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế 131).

Tư vấn phản biện quốc tế cho đồ án quy hoạch chung thành phố Cần Thơ phải đáp ứng các quy định cụ thể tại Điều 5 của Quy chế 13, đồng thời Tổ chức hoặc Chuyên gia tư vấn phản biện nước ngoài này phải chứng minh được kinh nghiệm tư vấn đã từng lập các đồ án quy hoạch, đã từng phản biện các đồ án quy hoạch có tính chất, quy mô tương tự như Cần Thơ; có am hiểu nhất định về lĩnh vực xây dựng, đô thị tại Việt Nam.

Điều 3 của Quy chế 131 quy định về Thẩm quyền quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài. Về chi phí đối với công tác tư vấn phản biện quốc tế, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứ vào yêu cầu cụ thể của đồ án, có thể thuê tư vấn nước ngoài phản biện thành phần công việc gì để tham mưu cho UBND thành phố xây dựng nội dung mà tư vấn sẽ thực hiện, trên cơ sở đó để các bên đàm phán, thương thảo giá trị hợp đồng kinh tế.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2165/BXD-KTQH.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2165.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)