Tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012

Thứ ba, 20/12/2011 08:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2177/BXD-HĐXD gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012.

Để thực hiện tốt các hoạt động trong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường chỉ đạo từ lập chương trình, kế hoạch thực hiện, phối hợp với ban chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức kiểm tra và tiến hành đánh giá tổng kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng bằng các nội dung và hình thức cụ thể như sau:

1. Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người sử dụng lao động và người lao động nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ- PCCN; xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời có các biện pháp bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ tại đơn vị và nơi làm việc.

2. Rà soát, kiểm tra chức năng, nhiệm vụ và qui chế hoạt động của hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty. Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn để xây dựng biện pháp ngăn chặn, loại trừ những nguy cơ đó. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên, liên tục công tác ATVSLĐ- PCCN tại các nơi làm việc của người lao động trong đơn vị.

3. Các đơn vị tổ chức mít tinh, phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ đội sản xuất và biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATVSLĐ; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị mang ý nghĩa thiết thực.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Các cơ quan thông tin báo chí thuộc Bộ như Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch…viết bài, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về ATVSLĐ- PCCN của các đơn vị thuộc ngành Xây dựng trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia.

Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội cần chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN của địa phương đó (qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ) để nhận chủ trương, kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, mít tinh về các hoạt động của Tuần lễ này. Trong Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn xây dựng Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ một số đơn vị thi công xây dựng.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước 30/4/2012.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2177/BXD-HĐXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2177.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)