Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn

Thứ ba, 13/12/2011 08:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2138/BXD-QLN gửi Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư tỉnh Kiên Giang về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư nhu sau:

Theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì các hộ dân thuộc diện đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. Thời gian trả nợ là 10 năm, thời gian ân hạn là 5 năm, bắt đầu trả nợ từ năm thứ 6. Quyết định cũng quy định: Các hộ dân được mua nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư, trong 10 năm kể từ khi được mua không được sang bán, cầm cố, chuyển nhượng… Quy định như vậy để đảm bảo các hộ dân có nhà ở trong khoảng thời gian nhất định, có điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Đến nay, nhiều hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư đã hoàn thành trả nợ các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trước thời hạn theo quy định của Quyết định 105/2002/QĐ-TTg và có nhu cầu được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Bộ Xây dựng nhận thấy thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các đối tượng trên sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của các hộ dân, đồng thời khuyến khích các hộ dân khác tích cực trả nợ trước thời hạn quy định.

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở để đáp ứng nhu cầu của các hộ dân, nhưng đồng thời phải đảm bảo mục tiêu: các hộ dân (đặc biệt là các hộ nghèo) có nhà ở ổn định, tránh trường hợp dễ dàng sang bán, cầm cố, chuyển nhượng trước thời hạn theo quy định của Quyết định 105/2002/QĐ-TTg. Vì vậy, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ tỉnh Kiên Giang báo cáo UBND Tỉnh có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với những hộ dân đã hoàn thành việc trả nợ vốn vay (cả gốc và lãi) cho cơ quan cho vay theo quy định.

Trên thực tế cũng cho thấy: một số hộ dân có nhu cầu bán đất ở và nhà ở trong trường hợp đặc biệt như di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới ngoài cụm, tuyến dân cư...; vì vậy, để tránh việc hộ dân bán đất ở, nhà ở cho các hộ không thuộc đối tượng, đề nghị ghi trong phần "Ghi chú" của Giấy chứng nhận (quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) như sau: "Chỉ được bán ra thị trường sau thời hạn 10 năm. Trong thời hạn 10 năm, tính từ ngày vay vốn để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư (ghi ngày hộ dân ký khế ước vay vốn của lần vay sau cùng) chỉ được chuyển nhượng đất ở, nhà ở cho chính quyền địa phương, cho Ban quản lý dự án chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở hoặc cho hộ dân thuộc đối tượng của chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long".

Khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương sẽ căn cứ để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2138/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2138.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)