Cử cán bộ tham dự khoá tập huấn “Áp dụng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng trong thiết kế các công trình xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng”

Thứ hai, 01/12/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn  91/BXD-KHCN gửi các đơn vị về việc cử cán bộ tham dự khoá tập huấn “Áp dụng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng trong thiết kế các công trình xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng”.

Thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật và sự phân công của Chính phủ trong đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006; Thực hiện Luật Xây dựng, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo ngư­ời tàn tật tiếp cận sử dụng, Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn “Áp dụng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng trong thiết kế các công trình xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng”

Đây là chương trình tập huấn rất quan trọng, mang ý nghĩa xã hội - nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lí; các chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn, xây dựng trong việc thực hiện Luật Xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kể trên, đồng thời cung cấp một số giải pháp xây dựng đồ án quy hoạch cũng như hướng dẫn thiết kế xây dựng công trình xây dựng bảo đảm người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 169/BXD-KHCN ngày 20/10/2008 V/v tập huấnÁp dụng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng trong thiết kế các công trình xây dựng bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng” gửi tới đơn vị (có văn bản kèm theo), tuy nhiên cho tới nay, đơn vị vẫn chưa cử cán bộ tham dự.

Để góp phần thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng các công trình: nhà ở, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc vv... yêu cầu đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn kể trên.

Thời gian và địa điểm tập huấn:Khoá tập huấn được tổ chức trong 01 ngày:

Tại Hà nội: Thứ ba, ngày 16/12/2008 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, km 10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại Thánh phố Hồ Chí Minh: Thứ năm, ngày 18/12/2008 tại Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Miền nam, 14 Kỳ Đồng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đà nẵng: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2008 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

 Kinh phí tổ chức tập huấn do Ngân sách Nhà nước đài thọ.

  
Trung tâm Tin học
 

Nguồn: Công văn  91/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết
TT09-2010-BXD_1281580069623.docTải về
Cong van 91_1228114147954.docTải về
29907.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)