Hướng dẫn Công ty SASAKI ASSOCIATES, Inc về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

Thứ sáu, 28/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 495/BXD-HĐXD (27/11), hướng dẫn Công ty SASAKI ASSOCIATES, Inc về cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 1 của Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì công việc thiết lập nhiệm vụ thiết kế, tổ chức cuộc thi ý tưởng kiến trúc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định nêu trên. Do đó Công ty SASAKI ASSOCIATES, Inc không phải xin giấy phép thầu xây dựng cho công việc này.

  
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 495/BXD-HĐXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 495_1227835445550.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)