Chủ trương đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Sóc Trăng của Văn phòng Chính phủ

Thứ ba, 11/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/11, Bộ Xây dựng đã có công văn  2275/BXD-KTQH gửi Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Sóc Trăng.
Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Sóc Trăng như nội dung Công văn số 1452/CTUBND-HC ngày 26/9/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng gửi Thủ tướng Chính phủ.
Uỷ ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng cần lưu ý thực hiện theo Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện chủ trương cải cách hành chính.
 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn  2275/BXD-KTQH
Tài liệu đính kèm bài viết
Chuong_trinh_VBPL2009_1234916351940.docTải về
QDbanhanhCT2009_1234916351612.docTải về
Cong van 2275_1226374420093.DOCTải về
29481.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)