Chi phí tư vấn giám sát do kéo dài thời gian xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

Thứ tư, 05/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 260/BXD-KTXD (04/11), gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn - Bộ Thông tin và Tuyên truyền về chi phí tư vấn giám sát do kéo dài thời gian xây dựng công trình.

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do kéo dài thời gian ngoài qui định của hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát nếu không do lỗi của đơn vị tư vấn giám sát, thì được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như tại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự toán như qui định tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Nguồn chi phí được lấy từ chi phí dự phòng của dự án. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 260/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2274_1232092901544.docTải về
Cong van 260_1225847070144.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)