Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống bão lụt thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 05/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/11, Bộ Xây dựng đã có công văn  259/BXD-KTXD gửi Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống bão lụt thành phố Đà Nẵng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là căn cứ xác định chi phí cần thiết cho các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hàng năm căn cứ định biên Ban quản lý dự án, công việc thực hiện, Ban quản lý dự án lập dự toán theo qui định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức chi phí quản lý dự án qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD là mức chi phí tối đa cho việc quản lý dự án. Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư thuộc chi phí khác trong tổng dự toán công trình.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 259/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2273_1232092763439.docTải về
Cong van 259_1225847007890.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)