Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045

Thứ năm, 02/03/2023 17:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/3/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, với sự tham dự của đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, Chũ là đô thị mới được chia tách từ huyện Lục Ngạn, có vị trí trung tâm khu vực phía Đông của tỉnh Bắc Giang; giữ vai trò quan trọng về sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, logistics, du lịch, sinh thái. Hiện nay, các đồ án quy hoạch các cấp độ của đô thị Chũ (đã phê duyệt) đang bộc lộ một số bất cập, chưa theo kịp thực trạng, nhu cầu và không gian phát triển trong quy hoạch tỉnh Bắc Giang. Do đó, việc lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Chũ phù hợp tình hình mới là rất cần thiết.

Phạm vi lập quy hoạch là ranh giới hành chính của 10 xã, thị trấn, với tổng diện tích hơn 30km2, quy mô dân số hơn 126 nghìn người, bao gồm thị trấn Chũ, các xã Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hựu, Kiên Thành, Kiên Lao, Hồng Giang, Thanh Hải.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Chũ nhằm mục tiêu cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch tỉnh Bắc Giang; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế về mọi mặt hiện có của đô thị; thành lập thị xã Chũ trước năm 2025, đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2040 và thành lập thành phố Chũ trực thuộc tỉnh Bắc Giang trước năm 2045.

Đô thị Chũ được quy hoạch với tính chất đô thị trung tâm vùng phía Đông, đồng thời là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, cung ứng vật tư nông nghiệp và sản xuất cây ăn quả đặc sản chất lượng cao của tỉnh Bắc Giang; trung tâm dịch vụ hậu cần vận tải, công nghiệp kho vận và dịch vụ xuất khẩu.

Nhiệm vụ yêu cầu tập trung phân tích đánh giá mô hình phát triển đô thị đã được đề xuất trong Quy hoạch đô thị Chũ; đề xuất mô hình cấu trúc phát triển theo hướng đa cực, sáng tạo, năng động, hiện đại, phù hợp vai trò, vị thế và tiềm năng phát triển của đô thị; lựa chọn đất xây dựng hợp lý các khu chức năng; đề xuất các giải pháp quy hoạch, kết nối các dự án thành phần hiện có để tạo nên tổng thể không gian thống nhất; nghiên cứu mô hình phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm để tạo động lực cho từng phân khu một cách cụ thể.

Đối với định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị, Nhiệm vụ yêu cầu nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các định hướng của quy hoạch trước đây và các quy hoạch ngành có liên quan; việc phân vùng chức năng cần thực hiện trên cơ sở có tính kế thừa, tính hợp lý của các qui hoạch trước đó phải đảm bảo phù hợp với tính chất, chức năng đô thị; đề xuất định hướng phát triển không gian các khu vực đô thị, các khu vực đặc thù; đề xuất định hướng phát triển không gian nông thôn, phát triển các làng nghề đi đôi với bảo tồn nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử hiện có. Bên cạnh đó, Nhiệm vụ cũng đưa ra những yêu cầu, định hướng xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật; định hướng quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn; đánh giá tác động môi trường; xác định thứ tự dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực thực hiện.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các lĩnh vực như quy hoạch, kiến trúc; giao thông; du lịch; tài chính; môi trường; văn hóa...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang, đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến mục tiêu, phạm vi điều chỉnh quy hoạch; làm rõ hơn tính chất, vai trò, chức năng của đô thị Chũ hiện nay; chú trọng đánh giá hiện trạng thực hiện quy hoạch, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của đô thị Chũ, từ đó làm cơ sở định hướng phát triển và dự báo dân số, dự báo sử dụng đất đai; lưu ý tính kết nối liên vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ, để UBND tỉnh Bắc Giang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)