Nghiệm thu dự thảo QCVN 07-5, QCVN 07-6 và QCVN 07-8

Thứ ba, 19/07/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ soát xét QCVN 07:2016 đối với các dự thảo Quy chuẩn thành phần, bao gồm: QCVN 07-5 Công trình cấp điện; QCVN 07-6 Công trình cấp xăng, dầu, khí đốt; QCVN 07-8 Công trình viễn thông. Nhiệm vụ do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Về nhiệm vụ xây dựng QCVN 07-5, PGS.TS Đặng Quốc Vương cho biết, dự thảo Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 07-5:2016 kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước. Nội dung dự thảo Quy chuẩn bao gồm các phần: tổng quan các nội dung nghiên cứu liên quan đến công trình cấp điện; đánh giá tình hình thực hiện Quy chuẩn QCVN 07-5:2016; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn việc xây dựng Quy chuẩn mới; kinh nghiệm của nước ngoài liên quan đến công trình cấp điện; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung QCVN 07-5:2016. Trong dự thảo Quy chuẩn, nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các yêu cầu về kỹ thuật; trạm biến áp và trạm phân phối; phụ kiện đường dây; bổ sung yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện; bảo vệ và tự động hóa; nối đất công trình cấp điện; bảo vệ chống sét; an toàn cấp điện dân dụng. Để áp dụng Quy chuẩn vào thực tiễn sau khi ban hành, theo nhóm nghiên cứu, cần biên soạn thêm các tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung Quy chuẩn đến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với dự thảo QCVN 07-6, ThS. Bùi Xuân Năng chủ trì nhiệm vụ cho biết, dự thảo Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở rà soát, cập nhật QCVN 07-6:2016 với nguyên tắc đảm bảo sự nhất quán của Quy chuẩn 07, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam cũng như những chuẩn mực chung của quốc tế trong lĩnh vực cung cấp xăng, dầu, khí đốt, đảm bảo về an toàn cho người, tài sản và công trình trong suốt vòng đời dự án. Các nội dung chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung trong dự thảo Quy chuẩn được nhóm nghiên cứu phân loại thành: quy định về vị trí, địa điểm và quy hoạch xây dựng; quy hoạch về thiết kế, an toàn phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu; quy định về thiết kế, an toàn phòng cháy chữa cháy cho trạm cấp khí đốt và đường ống phân phối trong đô thị; quy định an toàn đối với hạ tầng dùng chung; quy định chung về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng, bảo trì và an toàn vận hành.

Về dự thảo Quy chuẩn QCVN 07-8, ThS. Nguyễn Việt Dũng chủ trì nhiệm vụ cho biết, Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng viễn thông (trạm viễn thông; cột ăng ten; các loại tuy nen; hào, cống, bể cáp bố trí hệ thống kỹ thuật viễn thông).

Trong dự thảo Quy chuẩn, nhóm nghiên cứu lược bớt các phần chưa áp dụng tại Việt Nam hoặc có áp dụng nhưng đã được quy định trong Quy chuẩn khác, đồng thời cập nhật, bổ sung một số nội dung liên quan tới phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; yêu cầu chung; nhà, trạm viễn thông; cột ăng ten; cống, bể, hầm, hố cáp; mạng cáp trong khu vực đô thị; công trình hạ tầng viễn thông đô thị thông minh; bảo trì, sửa chữa; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.


Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết tiến hành soát xét QCVN 07:2016 đối với các Quy chuẩn thành phần nêu trên, đồng thời đóng góp ý kiến giúp các nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng các dự thảo Quy chuẩn. Theo đó, các nhóm nghiên cứu cần rà soát, sử dụng chính xác, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành; biên tập, chỉnh sửa các lỗi trình bày, lỗi đánh máy; làm rõ hơn cơ sở của các nội dung cập nhật, bổ sung. Cụ thể, đối với dự thảo QCVN 07-5, nhóm nghiên cứu cần xem xét cập nhật một số thông tư của Bộ Công thương có liên quan đến công trình cấp điện; cần bổ sung quy định về đảm bảo an toàn trong thi công công trình điện; lưu ý đảm bảo tính tiện nghi, an toàn cho các hộ sử dụng điện. Đối với dự thảo QCVN 07-6, nhóm nghiên cứu cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn của các công trình cấp xăng, dầu, khí đốt; trích dẫn đầy đủ tên văn bản quy phạm pháp luật; thể hiện chính xác các khái niệm, thuật ngữ định nghĩa. Đối với QCVN 07-8, cần bổ sung đánh giá an toàn tải trọng của công trình; bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn của người dân sinh sống quanh khu vực công trình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến góp ý, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí, quy định về hạ tầng kỹ thuật thông minh, hướng đến xây dựng và phát triển các đô thị thông minh trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh cũng đề nghị Chủ trì nhiệm vụ soát xét QCVN 07:2016 cần rà soát, đảm bảo sự thống nhất trong cách trình bày cũng như sử dụng thuật ngữ chuyên ngành giữa các Quy chuẩn thành phần, đảm bảo sự thống nhất của Quy chuẩn QCVN 07.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu các dự thảo Quy chuẩn thành phần của QCVN 07 như đã nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.

 

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)