Nghiệm thu 2 dự thảo QCVN 07-1 và QCVN 07-2

Thứ hai, 18/07/2022 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ Soát xét QCVN 07:2016 đối với 2 dự thảo Quy chuẩn thành phần: QCVN 07-1 Công trình cấp nước, QCVN 07-2 Công trình thoát nước. Nhiệm vụ do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, PGS.TS Phạm Đức Nguyên chủ trì Nhiệm vụ nêu rõ lý do, sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho biết Quy chuẩn mới được trình bày thống nhất theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, không chỉ áp dụng cho các đô thị mà mở rộng áp dụng cả với các khu dân cư ngoài đô thị.

Quy chuẩn QCVN 07 gồm 10 Quy chuẩn thành phần, thuộc 10 lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Mỗi Quy chuẩn thành phần có phương pháp thực hiện, tài liệu tham khảo riêng. Một số Quy chuẩn trong đó được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở thực tiễn và những quy định đã có tại Việt Nam; một số khác được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, vì Việt Nam hiện có quá ít các nghiên cứu liên quan.

Đối với dự thảo Quy chuẩn QCVN 07-1 Công trình cấp nước, PGS.TS Nguyễn Văn Tín - chủ trì nhiệm vụ cho biết, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước, gồm công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, nhà máy xử lý nước cấp từ công trình thu nước tới trạm bơm nước sạch, mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp thuộc mạng lưới.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước. Quy chuẩn mới bổ sung các quy định vật liệu làm ống ngầm qua sông và vật liệu lấp ống ngầm; bổ sung quy định về thử áp lực, thau rửa, tẩy trùng đường ống; bổ sung quy định áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã được nhiều công ty áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong quản lý vận hành hệ thống cấp nước; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước (hệ thống thông tin địa lý, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, quản lý hóa đơn thu tiền nước).

Đối với dự thảo QCVN 07-2 Công trình thoát nước, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ - chủ trì nhiệm vụ cho biết, đối tượng nghiên cứu của Quy chuẩn này bao gồm toàn bộ các hạng mục công trình trong hệ thống thoát nước, xử lý nước thải (thoát nước mưa, nước thải; các công trình thuộc mạng lưới thoát nước; trạm bơm, các công trình, trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp; các công trình xả nước mưa, nước thải sau xử lý). So với Quy chuẩn cũ, dự thảo Quy chuẩn mới có một số điểm mới, cập nhật các tài liệu viện dẫn; bỏ một số quy định về công trình xử lý nước thải; thay đổi quy định về đường kính tối thiểu của đường ống thoát nước mưa; quy định các điều khoản về thiết kế, thi công cống ngầm thoát nước đặt sâu dưới lòng đất, dẫn nước thải đến nhà máy xử lý khi sử dụng phương pháp khoan kích ngầm...


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết tiến hành soát xét QCVN 07:2016, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp các nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng 2 dự thảo Quy chuẩn thành phần. Theo đó, các nhóm nghiên cứu cần lưu ý sử dụng chính xác và đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành; quan tâm công tác phòng ngừa sự cố trong cấp, thoát nước; chú trọng nhiều hơn đến yếu tố quản lý nhà nước, tính khả thi của Quy chuẩn; lược bỏ những nội dung về hướng dẫn thiết kế và áp dụng công nghệ trong cấp, thoát nước, xử lý nước thải; quản lý công trình sau đầu tư; cần bổ sung mục cấp nước an toàn trong QCVN 07-1; bổ sung yêu cầu quan trắc nước thải tự động theo quy định, quan tâm đến tái sử dụng nước thải trong QCVN 07-2.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ. Bên cạnh đó, Chủ trì nhiệm vụ Khoa học và công nghệ Soát xét QCVN 07:2016 cần rà soát, phân tách, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm nhiệm vụ theo yêu cầu của hợp đồng và theo đề cương được phê duyệt; dự thảo các Quy chuẩn thành phần cần biên tập lại, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, lỗi chế bản... nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu 2 dự thảo QCVN 07-1 và QCVN 07-2 với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)