Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk

Thứ năm, 28/04/2022 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/4/2022, tại UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì làm việc với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị Quyết 06-NQ/TW.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình này. Tại cuộc họp với 3 tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng các tỉnh đã báo cáo và tự đánh giá về tình hình phát triển đô thị của tỉnh. Cụ thể, về công tác quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, công tác phân loại đô thị và phân cấp hành chính, các vấn đề về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ở phần thảo luận, các đại biểu của các tỉnh cũng nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch đô thị, xây dựng phát triển đô thị và đề ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để xây dựng hiệu quả chiến lược, chương trình phát triển đô thị cho từng địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo tạo Nghị quyết 06-NQ/TW, đảm bảo tính khả thi để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng thị sát thành phố Pleiku.

Trên cơ sở các ý kiến trong cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu Cục Phát triển đô thị phối hợp các đơn vị tiếp thu ý kiến, đề xuất của các tỉnh Gia Lai, KonTum, Đắk Lắk và các địa phương khác để tổng hợp, tham mưu đề xuất Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)