Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững”

Thứ sáu, 25/06/2021 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/6/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững”, doViện Quy hoach đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) thực hiện. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Vũ Tuấn Vinh cho biết: theo quy định hiện hành, cao độ nền là một trong những nội dung bắt buộc phải được tính toán, xác định trong các đồ án quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, tới nay, ở Việt Nam chưa có hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững, kéo theo nhiều bất cập trong quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt theo đồ án quy hoạch được duyệt. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là đặc biệt cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm tổng quan thực trạng quy hoạch, xây dựng hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt cũng như công tác quản lý tại các đô thị thuộc phạm vi nghiên cứu (Hà Nội, Hòa Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Long Xuyên); xây dựng cơ sở khoa học về quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị có tính đến định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xây dựng các nguyên tắc quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị sử dụng hiệu quả quỹ đất thấp trũng đa chức năng, giải quyết vấn đề ngập úng trong đô thị; xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật nhằm tạo công cụ hỗ trợ cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nói riêng, cũng như công tác quản lý phát triển đô thị nói chung.

Để thực hiện các nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp khoa học: sưu tầm, tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; tổng hợp, phân tích và đánh giá chuyên gia; sơ đồ hóa, minh họa hình ảnh; kế thừa, tham khảo tài liệu. Sản phẩm của Nhiệm vụ được nhóm hoàn thành bao gồm báo cáo tổng hợp; Hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững (có 5 chương: Thuật ngữ và khái niệm; Quan điểm, hướng tiếp cận; Quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước mặt các đô thị trực thuộc Trung ương; Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt lồng ghép trong các đồ án quy hoạch đô thị; Minh họa một số giải pháp quy hoạch).

Nhiệm vụ đã đề xuất những quan điểm và hướng tiếp cận đối với quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; kiến nghị bổ sung yêu cầu lồng ghép thoát nước bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các văn bản pháp quy dưới Luật (như Nghị định 80/2014/NĐ-CP, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và thông tư 12/2016/TT-BXD); đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trên cơ sở dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật của Nhiệm vụ làm tài liệu tham khảo cho công tác lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt trong quy hoạch đô thị; kiến nghị tiếp tục cho triển khai nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng các giải pháp hạ tầng xanh, thoát nước bền vững phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam để có cơ sở khoa học áp dụng trong công tác quy hoạch đô thị và triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị về cao độ nền, thoát nước mặt.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực, sự nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt.

Theo Hội đồng, đây là một trong những Nhiệm vụ khá phức tạp, khối lượng công việc lớn song nhóm nghiên cứu đã đầu tư thời gian, công sức, áp dụng các phương pháp nghiên cứu một cách hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng, nội dung logic, đảm bảo chất lượng.

Các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đặc biệt quan tâm đến nội dung Hướng dẫn kỹ thuật lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo định hướng phát triển bền vững, dành nhiều thời gian để nhận xét, đóng góp ý kiến nhằm giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa Hướng dẫn súc tích ngắn gọn hơn để giúp người đọc dễ tiếp thu, và dễ triển khai, áp dụng.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)