Nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Thứ tư, 19/05/2021 11:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam, bao gồm “TCVN 4037 : 2021 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa” và “TCVN 4038 : 2021 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh kết luận cuộc họp

Các dự thảo do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam chủ trì thực hiện. Dự thảo TCVN 4037 : 2021 được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung các thuật ngữ, định nghĩa mới so với “TCVN 4037 : 2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa”, và áp dụng thay thế tiêu chuẩn này. Dự thảo TCVN 4038 : 2021 được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung các thuật ngữ, định nghĩa mới so với “TCVN 4038 : 2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa”, được áp dụng thay thế tiêu chuẩn này.

Để xây dựng 2 dự thảo tiêu chuẩn trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành sưu tầm, tham khảo nhiều tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; so sánh, cập nhật, bổ sung các thuật ngữ, định nghĩa mới trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Theo đại diện nhóm nghiên cứu, việc hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào áp dụng TCVN 4037 : 2021 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa, TCVN 4038 : 2021 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa thay thế các tiêu chuẩn cũ đã lạc hậu sẽ góp phần quan trọng trong việc đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống TCVN trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đề cao sự chuyên nghiệp của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá của Hội đồng, sản phẩm được hoàn thành theo yêu cầu, hồ sơ nghiệm thu tuân thủ  đúng quy định hiện hành. Các báo cáo tổng kết và dự thảo 2 tiêu chuẩn được thực hiện công phu, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh những ưu điểm, các chuyên gia thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số thiếu sót trong các dự thảo, đề nghị bổ sung, làm rõ và chỉnh sửa một số thuật ngữ, định nghĩa đảm bảo chính xác hơn.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh tổng hợp ý kiến đóng góp của của các thành viên Hội đồng, bổ sung một số nội dung cần thiết và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo tiêu chuẩn, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)