Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)

Thứ hai, 12/04/2021 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng các quy định về điều kiện năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Ngọc Dương nêu rõ lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời cho biết: mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm đánh giá thực trạng hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước phù hợp với tình hình hiện tại; xây dựng các quy định về điều kiện năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm tài liệu, tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế có liên quan, tiến hành điều tra, khảo sát thực tế hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tại nhiều đô thị lớn, đồng thời áp dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh; tổng hợp ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp.

Qua nghiên cứu, nhóm đã đề xuất áp dụng các giải pháp về chính sách quản lý tài chính đối với doanh nghiệp, giải pháp về chính sách quan hệ và sự tham gia của cộng đồng, giải pháp chính sách chung quản lý tài sản... nhằm nâng cao năng lực công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước phù hợp với tình hình hiện tại. Bên cạnh đó, Nhà nước cần xây dựng hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn để các địa phương nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy xử lý nước; cần có các cơ chế rõ ràng, cụ thể để các cấp chính quyền, đơn vị quản lý, vận hành, các hộ thụ hưởng dịch vụ có trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng; ban hành văn bản pháp luật hạn chế các hợp đồng quản lý, vận hành và bảo dưỡng theo hàng năm, không quản lý theo sản phẩm đầu ra mà thực hiện theo hợp đồng dài hạn (thời gian tối thiểu 5 năm) và quản lý theo sản phẩm đầu ra.

Nhóm cũng đã nghiên cứu xây dựng quy định về điều kiện năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, gồm các điều kiện đăng ký doanh nghiệp, điều kiện về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực, về máy móc, trang thiết bị quản lý, vận hành, về tài chính.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ.

Theo nhận xét của Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được duyệt. Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng, tổng quan được thực trạng hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tại Việt Nam, đồng thời đề xuất được nhiều giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước phù hợp với tình hình thực tế, cũng như hoàn thành việc xây dựng các quy định về điều kiện năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Bố cục báo cáo và các sản phẩm Nhiệm vụ có tính logic, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh những ưu điểm, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và góp ý giúp nhóm nghiên cứu xem xét, bổ sung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ: cần cập nhật một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thoát nước thải mới được ban hành ở cả phạm vi Trung ương và địa phương; chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cục Hạ tầng kỹ thuật, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)