Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Thứ tư, 15/12/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1069/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Văn Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Huy Thường - Phó trưởng phòng Tổng hợp và quản lý khoa học - Viện Kinh tế xây dựng, Ủy viên;

4. Bà Vũ Thị An Minh - Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Ủy viên;

3. Ông Vũ Quốc Trọng - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, Ủy viên thư ký.

Nhiệm vụ của Hội đồng :

Xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ do các đơn vị trình đăng ký để đề xuất trình Bộ trưởng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

Phối hợp với Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin về các cơ sở đào tạo được công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1069/QĐ-BXD.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)