Hà Nội: Giám sát công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Thứ sáu, 19/05/2023 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 18/5, Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố, do đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Đoàn giám sát khảo sát tại bộ phận Một cửa Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Sở Quy hoạch - Kiến trúc luôn tăng cường, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luận chuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý. Đội ngũ từng bước được chuẩn hóa, thay đổi tư duy, phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Các văn bản của cấp trên được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và bài bản, tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự… đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, các văn bản góp ý Luật….

Cải cách TTHC có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo niêm yết TTHC theo quy định, giải quyết TTHC đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Hoạt động kiểm soát TTHC đạt kết quả tốt. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nề nếp theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, đảm bảo tiết kiệm chi phí cho xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến làm việc.

Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành của Sở được đẩy mạnh. Xây dựng chính quyền điện tử - chính quyền số trên cơ sở từng bước tích hợp các ứng dụng vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Sở. Triển khai tốt hệ thống quản lý văn bản và hệ điều hành tập trung của Thành phố phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở. Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 đứng 17/22; chỉ số hài lòng năm 2022 xếp hạng 6/22.

Quang cảnh buổi giám sát

Đáng lưu ý, Sở đã số hóa và cập nhật hệ thống phần mềm kho số hóa hơn 73.000 hồ sơ; qua đó, việc mượn hồ sơ để giải quyết công việc của các phòng, ban cơ bản thực hiện hoàn toàn trên hệ thống, góp phần nâng cao thời gian, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức (thay vì phải mượn, khai thác hồ sơ giấy tại kho lưu trữ). Bên cạnh đó, Sở cũng chủ động tạo lập, lưu trữ các dữ liệu thô về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng…

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. Cụ thể: số hồ sơ đăng ký trực tuyến còn thấp so với tiếp nhận trực tiếp; số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ công chức mới tiếp cận, chưa sử dụng thành thạo phần mềm quản lý công việc hành chính, chuyển nhận văn bản điện tử nên chưa khai thác hết tính năng của phần mềm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đoàn giám sát nêu, trong đó, cụ thể đối với các lĩnh vực Sở phụ trách, đặc biệt là nội dung liên quan đến Đồ án quy hoạch, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó lưu ý về chỉ số cải cách hành chính liên quan đến điểm về chỉ số đất đai...

Đồng chí Phạm Quí Tiên cũng đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực Sở phụ trách, từ đó đánh giá và tham mưu phù hợp thực tế. Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)