TP Hồ Chí Minh: Tập trung khắc phục, cải thiện những hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Thứ ba, 16/08/2022 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC của TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội Vụ), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng; Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hoàng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan; lãnh đạo các sở - ban - ngành TP.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, hội nghị hôm nay một lần nữa khẳng định CCHC có vai trò rất quan trọng quyết định hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước của TP; đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Chủ tịch UBND TP đánh giá, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, TPHCM đã có rất nhiều nỗ lực, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh, và những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác CCHC.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cho rằng TP cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công tác CCHC để đáp ứng với yêu cầu phát triển của TPHCM cũng như so với mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và với các tỉnh thành bạn trong cả nước.

Trên cơ sở phân tích những mặt được, chưa được trong công tác CCHC nói chung, thực hiện các chỉ số CCHC nói riêng, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục, cải thiện những hạn chế với tinh thần tìm giải pháp và hành động để đạt được kết quả chứ không tìm cách giải thích. “Tìm giải pháp, không tìm giải thích,” Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ cụ thể vào cơ quan mình, ngành, cấp của mình để xác định những điểm cần tập trung và có giải pháp cụ thể thực hiện, có kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để hướng đến cải thiện các chỉ số CCHC của TP và đến cuối năm, đánh giá kết quả này cùng với đánh giá cán bộ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ cấp thành phố đến cấp phường xã, thị trấn quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính; giải quyết các ý kiến, kiến nghị đơn thư của người dân và tổ chức gặp gỡ đối thoại với người dân, doanh nghiệp cho thật tốt.

Về nhiệm vụ cụ thể, sau hội nghị này, Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Văn phòng UBND TP phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện thông báo kết luận, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, có phân công cụ thể và lộ trình thực hiện; lựa chọn các đề xuất, kiến nghị phù hợp của chuyên gia để triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm, từ đó góp phần cải thiện kết quả công tác CCHC và các chỉ số CCHC của TP.

Sở Nội vụ TPHCM rà soát lại và nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá những bất cập để kiến nghị TP và Trung ương; tập trung những nhiệm vụ, giải pháp liên quan công tác CCHC như tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ và trách nhiệm công vụ; tiếp tục tham mưu về phân cấp, phân quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp khắc phục Chỉ số PCI của TP; giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, giải quyết các kiến nghị của các sở - ngành khác và các quận - huyện đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư; rà soát lại để đề xuất theo hướng giải quyết nhanh và tinh gọn các thủ tục.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tập trung hoàn thành và ra mắt Hệ thống thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công TPHCM kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào tháng 10/2022; rà soát chuẩn hóa, tập trung các giải pháp để triển khai đồng bộ, chất lượng hơn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng cơ sở dữ liệu;…

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ tuyên truyền để người dân, doanh nghiêp biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đạt tỷ lệ sử dụng dịch vụ công cao nhất.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)