Quảng Ninh: Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ tư, 03/08/2022 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hơn 2 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực để triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 (Nghị định 45) của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Qua đó, công tác này đã đạt được những kết quả nhất định.

Trước hết, tỉnh xác định thay đổi nhận thức của người dân, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp... về tầm quan trọng của thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền. Trong 6 tháng năm 2022, đã có hơn 1.000 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh được đăng tải trên các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh...

Giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị rà soát các văn bản có liên quan để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định của Nghị định 45; đồng thời ban hành các văn bản về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Về phía các các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh... Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp 1.806 dịch vụ công, trong đó 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.429 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia là 1.223 thủ tục, đạt tỷ lệ 75%.

Cùng với đó, để đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tỉnh cũng tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Việc rà soát, đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã được thực hiện thường xuyên. Tổng số TTHC toàn tỉnh là 1.806 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.400 TTHC, cấp huyện là 281 TTHC, cấp xã là 117 TTHC. Trong 1.278 TTHC của các sở, ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì có tới 943 thủ tục thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ, chỉ còn 335 TTHC còn lại không thực hiện phê duyệt tại Trung tâm.

100% TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đều xây dựng quy trình nội bộ giải quyết, đảm bảo phân rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, gắn với công tác rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ qua hệ thống website. Ảnh: Trúc Linh

Các thủ tục, quy trình giải quyết ngoài niêm yết công khai tại trung tâm hành chính công tỉnh, huyện, trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC... đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định để áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất chung trong toàn tỉnh và công khai, minh bạch để tổ chức, người dân nắm được và cùng tham gia giám sát việc thực hiện.

Qua đó, việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được các sở, ngành, địa phương thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Từ đầu năm 2022 đến hết 14/6, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trên địa bàn tỉnh là 622.674 TTHC, trong đó 199.200 hồ sơ nhận trực tuyến, 423.474 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính. Ngoài ra còn có 16.716 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Qua đó, các cơ quan chức năng đã giải quyết 548.445 hồ sơ. Các hồ sơ còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Những nỗ lực của tỉnh, các sở, ngành sẽ giúp tỉnh đạt mục tiêu trong thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030 mà UBND tỉnh ban hành vào tháng 10/2021, trong đó có mục tiêu: Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau...

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)